Arbres i arbustos

Crataegus monogyna Jacq.

Família: Rosaceae

Gènere: Crataegus

Nombre común valenciano: Espinal, espinal blanc, bolqueret, bolquerets, bolquerets del Nostre Senyor, bolquerets de la Mare de Déu, robeta de la Mare de Déu, cirerer de pastor, cireretes de Laguar, garguller, angarguller, engarguller, engarbuller de cirereta, aguller, arguller, graüller, serolera borda, aspino blanc, tapaculs.

Nombre común castellano: Espino albar, cerezo de pastor, escuero, espino, espino blanco, espino majoleto, espino majuelo, espiñuelo, majolero, majoleto, majuelo, marjolero, marjoleto, bizcodeña, espino bizcobeño, vizcoba, arto, arto blanco, arto de manzaneta, arto motillonero, botironero, cachimironero, camicherón, escuero, espinalbo, espinaula, gorrillón, lilois, motillonero, espinera, espinera blanca, arsino, arance.

Época de floración: Març-Abril-Maig-Juny

Hábitats:  Carrascars. Zones forestals. L’espinal és un dels arbusts més peculiars i valuosos de les nostres terres i de totes les terres mediterrànies i europees temperades, un dels més coneguts i que més noms porta. És un arbret fronterer, tenaç, branquellut i ben armat de punxes, que es despulla a la tardor, brosta a les darreries de l’hivern i floreix espectacularment i pulcrament de blanc al començ de la primavera. Un arbret que es fa veure amb posats molt contrastants, adés com un espentolat pelegrí perdur enmig de les altes soledats muntanyenques entre les borres i les gelors de l’hivern, después com una doncella blanca o una jove núvia de maig passejant pels verds camins primaverals, que trobarem igualment dalt les carenes de les antigues ribes de la marjal mirant de proa la mar a la vora dels oms, com als peus de les cingleres i cimeres de les serres més altes a tocar dels aurons i les moixeres.
Joan Pellicer, Costumari botànic.

Características: Arbust espinós, amb fulles que cauen a l’hivern, les fulles estan molt dividides. Les flors blanques estan reunides en una falsa umbel·la (corimbe). Els fruits maduren a la tardor, quan perd les fulles, són d’un color vermell viu. Floreix al principi de la primavera.

Sabies què?: Les flors, d’aroma dolç i amarg com la mateixa vida, són antiespasmòdiques, sedants, diürètiques, depuratives, un excel.lent tònic cardíac i un immillorable regulador de la pressió sanguínea. Estan indicades en la hipertensió i hipotensió arterial, taquicàrdies, palpitacions i la resta de transtorns del ritme cardíac, així com en estats d’irritabilitat, nerviosisme i insomnis. L’espinal és també vasodilatador coronari, útil en l’angina de pit i convenient en l’arteroesclerosi. Posarem, per servir-nos de les seues virtuts, una cullerada de flors per tassa en infús, i se’n podran prendre dues o tres tasses per dia. Podem també, per potenciar els seus efectes, afegir-li fenoll, visc, malrubí o arrel de valeriana.
Joan Pellicer, Herbari breu de la Safor.

Web: Accedeix

Tornar a arbres i arbustos

Árboles y arbustos

Crataegus monogyna Jacq.

Familia: Rosaceae

Género: Crataegus

Nombre común valenciano: Espinal, espinal blanc, bolqueret, bolquerets, bolquerets del Nostre Senyor, bolquerets de la Mare de Déu, robeta de la Mare de Déu, cirerer de pastor, cireretes de Laguar, garguller, angarguller, engarguller, engarbuller de cirereta, aguller, arguller, graüller, serolera borda, aspino blanc, tapaculs.

Nombre común castellano
:
Espino albar, cerezo de pastor, escuero, espino, espino blanco, espino majoleto, espino majuelo, espiñuelo, majolero, majoleto, majuelo, marjolero, marjoleto, bizcodeña, espino bizcobeño, vizcoba, arto, arto blanco, arto de manzaneta, arto motillonero, botironero, cachimironero, camicherón, escuero, espinalbo, espinaula, gorrillón, lilois, motillonero, espinera, espinera blanca, arsino, arance.

Época de floración:
Marzo-Abril-Mayo-Junio.

Hábitats: Carrascales. Zonas forestales.
El espinal es uno de los arbustos más peculiares y valiosos de nuestras tierras y de todas las tierras mediterráneas y europeas templadas, uno de los más conocidos y que más nombres lleva. Es un arbolito fronterizo, tenaz, ramoso y muy armado de pinchos, que se desnuda en otoño, brota a finales del invierno y florece espectacularmente y pulcramente de blanco al inicio de la primavera. Un arbolito que se puede ver de formas muy contrastantes, primero como un astroso peregrino perdido en medio de las altas soledades montañosas entre las tramas y las heladas del invierno, después como una doncella blanca o una joven novia de mayo paseando por los verdes caminos primaverales, que encontraremos igualmente arriba de las líneas de cresta de las antiguas orillas del marjal mirando de proa el mar al lado de los olmos, como a los pies de los riscales y cumbres de las sierras más altas muy cerca de los arces y los mostajos.

Joan Pellicer, Costumari botànic

Características: Arbusto espinoso, con hojas que caen en invierno, las hojas están muy divididas. Las flores blancas están reunidas en una falsa umbela (corimbo). Los frutos maduran en otoño, cuando pierde las hojas, son de un color rojo vivo. Florece a principios de la primavera.

¿Sabías qué?: Las flores, de aroma dulce y amargo como la misma vida, son antiespasmódicas, sedantes, diuréticas, depurativas, un excelente tónico cardíaco y un inmejorable regulador de la presión sanguínea. Están indicadas en la hipertensión e hipotensión arterial, taquicardias, palpitaciones y el resto de trastornos del ritmo cardíaco, así como en estados de irritabilidad, nerviosismo e insomnio. El espinal es también vasodilatador coronario, útil en la angina de pecho y conveniente para arteriosclerosis. Pondremos, para servirnos de sus virtudes, una cucharada de flores por taza en infusión, y se podrán tomar dos o tres tazas por día. Podemos también, para potenciar sus efectos, añadirle hinojo, vivo, marrubio o raíz de valeriana.
Joan Pellicer, Herbari breu de la Safor

Volver a árboles y arbustos

Trees and shrubs

Crataegus monogyna Jacq.

Family: Rosaceae

Name: Hawthorn.

Flowering period: March-April-May-June.

Habitats: Holm oak environments. Forest areas.

The hawthorn is one of the most peculiar and valuable shrubs of our area and of all temperate Mediterranean and European areas, one of the best known shrubs and with the most number of names. It is a tenacious little border tree which is branquellut and heavily spiked, that undresses in autumn, sprouts in late winter, and blooms spectacularly with neat white flowers during early spring. A little tree that can be seen in very contrasting ways, first as a sinister pilgrim lost in the midst of the high mountain solitudes amongst the winter frosts, then as a white maiden or a young May bride strolling along the green spring paths, and which can also be found on top of the ridges of the old marsh banks looking from the bow towards the sea, standing next to the elms, as well as at the foot of escarpments and the peaks of the highest mountains, touching maples and whitebeams.
Joan Pellicer, Costumari botànic.

Characteristics: A thorny shrub with leaves that fall in winter. The leaves have a very divided shape. The white flowers are gathered in a false umbel (corymb). The fruits ripen in autumn, when it loses its leaves, and are bright red. It blooms in early spring.

Did you know that…?: The flowers, with their sweet and sour aroma similar to life itself, are antispasmodic, sedative, diuretic, purifying, a great cardiac tonic and an excellent blood pressure regulator. They are indicated for hypertension and arterial hypotension, tachycardia, palpitations and all other heart rhythm disorders, as well as for states of irritability, nervousness and insomnia. The plant is also used as a coronary vasodilator, useful in angina pectoris and suitable for arteriosclerosis. To obtain its virtues, put a tablespoon of flowers per cup in infusion, and drink two or three cups a day. To enhance its effects, add fennel, mistletoe, horehound or valerian root.
Joan Pellicer, Herbari breu de la Safor.

go to trees and shrubs

Arbres i arbustos

Crataegus monogyna Jacq.

Família: Leguminosae

Nombre común valenciano: Gòdua, argelaga vera, ginesta, ginesta patent, ginesta vera, granera de pastor.

Nombre común castellano
:
Escobón, genista hiniesta vera.

Época de floración:
Març-Abril-Maig-Juny.

Hábitats: Coscollars, boscs perennifolis o mixtos.

Características: Petit arbret que pot arribar als 2-4 m. Les fulles presenten un llarg pecíol i limbe dividit en tres folíols independents. A la primavera desenvolupa abundants flors grogues amb estendard sedós, disposades en grups de 2-4 en raïms allargats. Els llegums són glabres, curts (de 1-2 cm de longitud) i de contorn obovat.

Volver a arbres i arbustos

Planifica el teu viatge
|

On dinar

Compres

On dormir

Com arribar

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google