Arbres i arbustos

Prunus mahaleb L.

Família: Rosaceae

Gènere: Prunus

Nombre común valenciano: Cirer bord (Benirrama), cirerer bord, velprú, vemprú, verprú, verdprú, cirerer de guineu. cirerer de Santa Llúcia, micaleu, prunera borda.

Nombre común castellano: Cerezo de Mahoma, árbol de Santa Lucía, cerezo de Santa Lucía, maleino, palo durillo, abanera, arto cutio, cerecito, pudriera, cerezo de puerto, ollarán.

Época de floración: Març-Abril-Maig.

Hábitats: Clarianes i vorades de rouredes, carrascars i pinedes. També en llocs pedregosos de barrancs i fons de vall. Generalment sobre substrat calcari. Rouredes clares, boixedes, orles de boscs caducifolis, ombries tramuntanals de 300 a 1.600 m, com l’Estret i les ombries de la vall de Gallinera, de la serra de l’Almudaina, on en un runaret s’alça, potser, el més coput i vetust verdprú del territori. Flora i fusta flairoses. Memorables, de tebiors i suaveses, les tardors del verdprú.
Joan Pellicer, Costumari botànic 3.

Características: Arbust alt o arbre de fins a 10 m d’alçada. Les fulles són ovades, lluents, amb el marge serrat i generalment plegades pel nervi mitjà. Les inflorescències són raïms corimbiformes de 3-10 flors pentàmeres. Els sèpals són reflexos i els pètals blancs i patents. El fruit és una drupa, verda al principi i negra quan madura.

Sabies què?: És el peu elegit per a empeltar i criar cirerers a tot el territori (la vall de Gallinera, l’Orxa, la vall d’Ebo, la vall de Laguar, la Baronia de Planes).
El cirer bord és lo més fort que hi ha per a fer guiatos (Benirrama)
Joan Pellicer, Costumari botànic 3

“No hi ha flor com la flor del
cirerer salvatge.
Sa rama estesa i nuvial sol
blanquejar.
Damunt de la canal i lluny de
tot mirar
preserva sense nosa el temps
del donzellatge.”
Joseph Sebastià Pons, Primeres
poesies. L’estel de l’Escamot.

Web: Accedeix

Tornar a arbres i arbustos

Árboles y arbustos

Prunus mahaleb L.

Familia: Rosaceae

Género: Prunus

Nombre común valenciano: Cirer bord (Benirrama), cirerer bord, velprú, vemprú, verprú, verdprú, cirerer de guineu. cirerer de Santa Llúcia, micaleu, prunera borda.

Nombre común castellano
:
Cerezo de Mahoma, árbol de Santa Lucía, cerezo de Santa Lucía, maleino, palo durillo, abanera, arto cutio, cerecito, pudriera, cerezo de puerto, ollarán.

Época de floración:
Mayo-Junio-Julio.

Hábitats: Carrascales y peñas sombrías.
Espacios claros (sin vegetación) y bordillos de robledas, carrascales y pinares. También en lugares pedregosos de barrancos y fondos de valle. Generalmente sobre sustrato calcáreo.

Robledas claras, bojedales, orlas de bosques caducifolios, umbrías de tramontana de 300 a 1.600 m, como L’Estret y las umbrías de la Vall de Gallinera, de la sierra de L’Almudaina, donde en un pedregal se levanta, quizás, el cerezo más vetusto y de copa más ancha del territorio. Flora y madera aromáticas. Memorables, por tibios y suaves, los otoños del cerezo.
Joan Pellicer, Costumari botànic 3.

¿Sabias què?: Es el pie elegido para injertar y criar cerezos en todo el territorio (la Vall de Gallinera, L’Orxa, la Vall d’Ebo, la Vall de Laguar, la baronia de Planes). El cerezo borde es el más fuerte que hay para hacer cayados.
Joan Pellicer, Costumari botànic 3.

No hi ha flor com la flor del
cirerer salvatge.
Sa rama estesa i nuvial sol
blanquejar.
Damunt de la canal i lluny de
tot mirar
preserva sense nosa el temps
del donzellatge.
Joseph Sebastià Pons, Primeres
poesies. L’estel de l’Escamot.

 

Volver a árboles y arbustos

Trees and shrubs

Prunus mahaleb L.

Family: Rosaceae

Name: Mahaleb cherry.

Flowering period: March-April-May.

Habitats: Clearings and edges of oak, holm oak and pine forests. Also in stony places within ravines and at the bottom of valleys. Usually grows on calcareous substrates.
Spaced oak forests, boxwood forests, edges of deciduous forests, in the shade of northern slopes from 300 to 1,600 metres above sea level, such as the entrance and the shady slope of the Gallinera valley, the Sierra de l’Almudaina, where perhaps the most copious and ancient mahaleb cherry tree of the whole area rises majestically. Perfumed flowers and wood. There is a memorable warmth and softness in the autumns of this cherry.

Joan Pellicer, Costumari botànic 3.

Characteristics: A tall shrub or tree, able to grow up to a height of 10 metres. The leaves are ovate, shiny, with serrated edges and usually folded along the middle nerve. The inflorescences are corymb-like clusters of 3-10 pentamerous flowers. The sepals are reflexed and the petals are white and clearly visible. The fruit is a drupe, green at first and then black when ripe.

Did you know that…?:

It is the rootstock chosen for grafting and cultivating cherries, throughout the area (the valleys of Gallinera, Orxa, Ebo and Laguar, and the barony of Planes).

*The wild cherry is the strongest there is for making guiatos (Benirrama).

Joan Pellicer, Costumari botànic 3.

There is no flower like the flower of the wild cherry.
The branch is extended and the nuptial sun white.
Above the canal and away from
all eyes
preserves without hesitation the time
of maidenhood.
Joseph Sebastià Pons, Primeres
poesies. L’estel de l’Escamot.

go to trees and shrubs

Arbres i arbustos

Prunus mahaleb L.

Família: Leguminosae

Nombre común valenciano: Gòdua, argelaga vera, ginesta, ginesta patent, ginesta vera, granera de pastor.

Nombre común castellano
:
Escobón, genista hiniesta vera.

Época de floración:
Març-Abril-Maig-Juny.

Hábitats: Coscollars, boscs perennifolis o mixtos.

Características: Petit arbret que pot arribar als 2-4 m. Les fulles presenten un llarg pecíol i limbe dividit en tres folíols independents. A la primavera desenvolupa abundants flors grogues amb estendard sedós, disposades en grups de 2-4 en raïms allargats. Els llegums són glabres, curts (de 1-2 cm de longitud) i de contorn obovat.

Volver a arbres i arbustos

Planifica el teu viatge
|

On dinar

Compres

On dormir

Com arribar

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google